Proces budowania kultury odpowiedzialności

Aby wdrożyć w organizacji kulturę odpowiedzialności i budować w oparciu o nią przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, należy skupić się na zapewnieniu następujących warunków:

 • Nauczyć pracowników świadomego przejmowania odpowiedzialności za definiowanie swoich potrzeb w wymiarze merytoryczny, organizacyjnym i komunikacyjnym.
 • Nauczyć pracowników świadomej kontroli zachowania przełożonych – tak, aby potrafili wraz z nimi rozmawiać na temat potrzebnego wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji.
 • Wdrożyć do organizacji narzędzie pozwalające planować perspektywiczny rozwój kompetencji na wszystkich szczeblach organizacji.
 • Rozwinąć standard kompetencji menedżerskich, dający pracownikom poczucie bezpieczeństwa i gwarantujący przewidywalność zachowania na wszystkich szczeblach organizacji.
 • Wymagać od menedżerów planowania realizacji celów w oparciu o diagnozę kompetencji i zaangażowania pracowników.
 • Zdiagnozować luki kompetencyjne u menedżerów w obszarze przekazywania odpowiedzialności pracownikom na poszczególnych etapach rozwoju.
 • Stale przeprowadzać audyt serwisu wewnętrznego, który gwarantuje rozwój kultury zaufania.
 • Dać menedżerom realną możliwość wzięcia odpowiedzialności za swój rozwój na stanowisku kierowniczym.
 • Wzmacniać autorefleksję menedżerów i pracowników poprzez regularny feedback.
 • Rozwijać myślenie strategiczne i całościowe u wyższej kadry kierowniczej.
 • Stworzyć kulturę maksymalizacji wysiłków intelektualnych na pracę organizacyjną.
 • Eliminować blokady rozwojowe poprzez rozwój kompetencji z 6 obszarów menedżerskich
 • Pozwolić ludziom na rozwój poczucia własnej wartości poprzez podmiotowość decyzyjną i realny wpływ na miejsce w jakim aktualnie pracują.

Do wdrożenia wybranych elementów kultury odpowiedzialności przygotowujemy m.in. podczas szkolenia –> LINK