Standaryzacja Kompetencji Menedżerskich

Jest to nasza autorska koncepcja przyspieszenia rozwoju organizacji poprzez rozwój kompetencji i świadomości jej pracowników.

Wdrożyło ją 126 przedsiębiorstw w Polsce – od niewielkich firm rodzinnych, po globalne korporacje.
Łącznie szkolenia z tego zakresu ukończyło 20.500 dyrektorów, kierowników i liderów.

Standaryzacja Kompetencji Menedżerskich – To KONCEPCJA ZARZĄDZANIA i budowania przewagi konkurencyjnej firmy na Świadomym ROZWOJU kompetencji menedżerskich w połączeniu z:

  • celami firmy,
  • potrzebami klientów
  • i zaangażowaniem pracowników.

Jest to, innymi słowy, wprowadzenie w organizacji REGUŁ, NORMI ZASAD, czyli standardu zarządzania,  które umożliwiają zbudowanie trwałej przewagi biznesowej – niemożliwej do przejęcia przez konkurencję – a realizowanej w obrębie 6 zakresów kompetencyjnych przedstawionych na rysunku poniżej.

fmps_folder

PONIŻEJ znajdziecie Państwo dwa pliki PDF opisujące naszą koncepcję rozwoju organizacji poprzez pracę z kadrą menedżerską.

Odbywa się na 2 głównych poziomach:

Przywództwo Operacyjne – są to kluczowe kompetencje dotyczące budowania kultury odpowiedzialności i zaufania w organizacji.
Materiał PDF do pobrania

Przywództwo Strategiczne – jest to poziom zaawansowany, dotyczący pracy z kluczową kadrą odpowiedzialną za wyniki biznesowe organizacji.
Materiał PDF do pobrania

 

Najlepszym sposobem na sprawdzenie naszej efektywności biznesowej jest kontakt z osobami, które od wielu lat zlecają nam pracę ze swoją kadrą kierowniczą. Wydają pieniądze, a my pokazujemy, jak mogą maksymalizować zwrot z tej inwestycji. Na życzenie przedstawimy kontakt do takich Dyrektorów, Prezesów i Właścicieli.

 

PRZYKŁADOWE MATERIAŁY WDROŻENIOWE:

Formularz Plan Rozwoju Pracownika – będący istotnym elementem wdrożenia wiedzy. Zachęcamy do jego wykorzystania zwłaszcza absolwentów treningu Świadome Przywództwo – Plan Rozwoju Pracownika-formularz

Fomularz celu 1-minutowego– jako narzędzie do przenoszenia odpowiedzialności i wsparcie w prowadzeniu rozmowy dla menedżera. ZarządzeniePrzezCele_cel-1minutowy

Audyt serwisu wewnętrznego – narzędzie wspierajace diagnozę jakości współpracy w ramach realizacji zadań – formularz audytu 

Wprowadzając nową osobę do organizacji, lub przekazując nowe zadanie pracownikowi, warto skorzystać z Karty przygotowania do zadania.

 

Zapraszamy do kontaktu – opowiemy o tym, jak ten program rozwinął biznesy naszych Klientów i jak konkretnie może wesprzeć Państwa.